NETTVERK

Vi oppfordrer til nettverksbygging, legger til rette for møteplasser og kobler mennesker og bedrifter for å stimulere til videre utvikling.

Her er vi

Vi har kontorer i Blått Kompetansesenter på Sistranda og på TEK-Huset i Fillan

Etablererveiledning

Vi veileder gründere og nyetablerte gjennom tilgang på kompetanse og nettverk.

seminar og kurs

Vi arrangerer møter, seminar og kurs både for våre egne partnere og for næringslivet i regionen.