Regionalt forskningsfond Midt-Norge lyser ut 20 mill til forskning i næringsrettede innsatsområder.

OM REGIONALT FORSKNINGSFOND MIDT-NORGE
Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal
Nye verktøy for regional forskning – næringslivet høyt prioritert.
Mer penger tilgjengelig for regionen: 250-300 mill over 10 år.
Hvordan søke:
Søknad via nett eSøknadssystem hos Forskningsrådet – LINK HER!
Trøndersk Kystkompetanse kan bidra i søknadsprosessen.
Noen råd:
Les utlysningsteksten
Følge kravene i utlysninga
Bruk søknadsmaler
Husk: vurderinga baseres på det som står i søknaden.