De fire næringshagene Trønders Kystkompetanse, Nasjonalparken Næringshage as, Rørosregionen Næringshage og Næringshagen i Orkdalsregionen gikk i vår sammen om en søknad til Siva om midler til utvikling av et ”Regionalt Kraftsenter Midt-Norge”. Nå bevilger Siva og Kommunal- og moderniseringsdepartementet 6 millioner til prosjektet!

Prosjektet Regionalt Kraftsenter Midt-Norge er et samarbeid mellom fire av Sivas næringshager og dekker totalt 25 kommuner; 18 i Sør-Trøndelag, 6 i Hedmark og én i Møre og Romsdal. Målet er økt verdiskaping i næringslivet i distriktene.

De fire næringshagene skal utvikle næringslivet i sin region gjennom å tilby ekspertise og tjenester innen kommersialisering og forretningsutvikling. Den økonomiske rammen for prosjektet er på seks millioner kroner, fordelt over en treårsperiode.

Jubel i Næringshagene i Sør-Trøndelag 

Nå skal vi bygge ett felles nettverk for deling av metodikk, kompetanse og kapasitet i hele regionen. Det vil gjøre oss enda mer relevante og oppdaterte i forhold til næringslivets behov og utfordringer.

Dette sier Berit Arntsen, daglig leder i Næringshagen i Orkdalsregionen. Næringshagen i Orkdalsregionen favner næringslivet i Skaun, Orkdal, Agdenes, Snillfjord, Meldal og Rindal. Vi er strålende fornøyd med de ekstra midlene, og lover at de vil utnyttes godt.

– Vi samarbeider godt i disse fire næringshagene allerede, sier Arntsen. – Nå skal samarbeid og felles aktiviteter styrke omdømme og attraktiviteten vår, og ikke minst skal vi få utrettet mer. Dette er en tillitserklæring fra Siva og departementet. Vi har brettet opp ermene og er klare!

Det er Siva, det nasjonale selskapet for industrivekst som er lokalisert i Trondheim, som bevilger midlene på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). I mai utfordret Siva næringshagene i sitt nettverk til å foreslå gode utviklingsprosjekt for økt verdiskaping og tettere regionale samarbeid mellom aktørene i næringslivet. Fem av disse prosjektene blir nå realisert og får en ekstrabevilgning på til sammen 30 millioner kroner fordelt på tre år.

Alle fire næringshagene samlet på Oppdal 4-5. januar 2016

Alle fire næringshagene samlet på Oppdal 4-5. januar 2016