Prosjektet skal være til hjelp for aktører i distriktet som vil bli flinkere til å rekruttere og beholde nye innbyggere.

Målet er at flere skal jobbe mer helhetlig for å sikre tilgangen til nødvendig og kompetent arbeidskraft.

Kompetansekartlegging er en del av dette.

Vil du vite mer om Arbeidskraftmobiliseringsprosjektet kan du kontakte oss.