Blått kompetansesenter på Frøya skal stå klart våren 2016.

BKS er et kontor og fasilitetsbygg for samlokalisering av ulike kunnskaps- og kompetansemiljøer og private selskap i den marine og maritime verdiskjede. TKK er med på eiersiden i Blått Kompetansesenter AS.