”Det viktigste i vår bransje er å stå sammen mot våre felles utfordringer og det starter på Driftsledernivå”.

Dette sitatet stammer fra en Driftsleder i Marine Harvest og er selve grunnmuren i Driftslederkonferansen. TKK har samlet regionenes driftsledere til et felles nettverk hvor hensikten er å dele erfaringer.