Ingen kan gjøre alt alene. Kanskje vi kan koble deg med noen du trenger?

Trøndersk Kystkompetanse har et stort nettverk av bedrifter, kompetansemiljø, forsknings- og utviklingsmiljøer, og hele det offentlige virkemiddelapparatet. Vi er en del av Næringshagene i Norge, og samarbeider også bredt og tett med en mengde ulike aktører; offentlige og private, bedrifter og organisasjoner.

Vi driver koblingsvirksomhet, og kobler gjerne bedrifter opp mot andre relevante støttespillere.