Leiv Eriksson Nyskaping as, Proneo as, Nasjonalparken Næringshage as, Næringshagen i Orkdalsregionen as, Leksvik Industriell Vekst as, Rørosregionen Næringshage as og Trøndersk Kystkompetanse as har fått Innovasjon Norges oppdrag om å levere etablereropplæring i Sør-Trøndelag.

Etablereropplæringen i Sør-Trøndelag skal gi alle anledning til å skaffe seg informasjon og kompetanse i etablering av egen virksomhet med utgangspunkt i egen forretningsidé og forretningsmodell.

Etablererkursene vil bli holdt på ulike steder, og det er planlagt tre kurs høsten 2014. Kursene består av tre fagsamlinger à to kursdager. I tillegg får hver deltager individuell rådgiving mellom fellessamlingene, for å utvikle egen forretningside, og mulighet for lokal oppfølging etter endt kurs.

Fullført kurs er ment å gi konkrete resultater for hver enkelt deltaker, og et godt grunnlag for å avklare og arbeide videre med virksomheten eller ideen din. Kursbeviset fra Innovasjon Norge er dokumentasjon på fullført opplæring.

Alle forelesere har lang erfaring på ledelsesnivå og arbeider med utvikling av gründere til daglig.

For mer info: www.etablereropplaering.no