Oppbygging av startpakker ved nyetablering samt en tilrettelegging for introduksjon av bedriftene i arbeidsmarkedet.

Detter for å tilvirke høynet grad av vellykkede nyetableringer, med spesiell oppmersomhet mot mot etablerere med fremmedkulturell bakgrunn. Noen av hovedutfordringene for fremmedkulturelle har vært språkproblemer både relatert til utfylling av offentlige skjemaer og i rene avtaleforhold mellom parter samt offentlige krav ved bedriftsetableringer.