Har du en forretningsidé eller vurderer du å starte opp egen næringsvirksomhet?

Vi tilbyr følgende veiledning:

  • Vurdering av forretningside
  • Vurdering av markeder og målgrupper
  • Valg av selskapsform og registrering av virksomheten
  • Formaliteter og lovmessige krav
  • Råd ved søknad til kommunale næringsfond
  • Finansieringsmuligheter
  • Utvikling av forretningsplan
  • Budsjettering
  • Generell informasjon om etablering av ny virksomhet
  • Hjelp til å finne andre samarbeidspartnere eller bli koblet opp mot kompetansemiljø.

 

Vi har fokus på dine behov og dine spørsmål. Ingen forretningside er for liten eller for stor til å ta kontakt med oss.

Kontakt for veiledning – Nils Jørgen Karlsen på nils@kystkompetanse.no eller telefon 468 69 586.