Etablereropplæring i Sør-Trøndelag.
Har du en “gründer i magen” og lurer på om du skal ta det store spranget? Gå på etableringskurs.

Det viktigste målet med etablereropplæringen er å gi grunnlag for vellykket etablering av ny virksomhet. Opplæringen skal gi konkrete resultater hos hver enkelt kursdeltaker. Gjennom opplæringsprosessen vil du få viktig støtte til:

 • Klargjøring av forutsetninger for egne muligheter og planer.
 • Utvikling av egen forretningsidé og målsettinger.
 • Etablere en god forretningsmodell basert på Osterwalders Business Model Canvas (BMC).
 • Utarbeide forretningsplan, inkludert økonomiske vurderinger og budsjett.
 • Trening i å presentere forretningsidéen og forretningsmodellen din overfor et panel.
 • Du får generell innføring i forretningsdrift, budsjettering, investering og finansiering.
 • Du får informasjon om finansieringsmuligheter og tilgang til foredrag fra for eksempel lokale banker, investeringsfond, lokale næringsfond, Innovasjon Norge, Skatteetaten osv.
 • Du skal videreutvikle din egen forretningsidé og finne din egen forretningsmodell.
 • Du skal videreutvikle og forsterke din egen personlig gjennomføringskraft.
 • Vi vil at prosjektet ditt skal bygges på sunne forretningsmessige prinsipper.
 • Vi vil holde sterkt fokus på markeder og hvilke verdier du skal skape for kundene.
 • Vi er opptatt av at du skal ha best mulig kompetanse til veien videre.
 • Vi vil støtte og løfte fram deg som gründer og hjelpe deg til å bli sterkere!

 

Vi kjører nye kurs ved behov. Ta kontakt med heidi@kystkompetanse.no