Hitra og Frøya opplever at næringslivet er i vekst. Behovet for arbeidskraft vil bare øke i tiden fremover.

På oppdrag fra kommunene skal Trøndersk Kystkompetanse gjennomføre innsatser for å få utflyttede øyværinger til å flytte hjem. I høst arrangerer TKK et ”øyværingtreff” i Trondheim. Planen er å samle potensielle hjemflyttere i den hensikt å informere om mulighetene i øyriktet.