Førstelinjetjenesten skal kunne veilede og være en aktiv sparringspartener for dem som ønsker å etablere eller utvikle næringsvirksomhet på Frøya

Trøndersk Kystkompetanse har en operativ førstelinjetjeneste for Frøya Kommune.

Førstelinjetjenesten skal kunne veilede og være en aktiv sparringspartener for dem som ønsker å etablere eller utvikle næringsvirksomhet på Frøya. Førstelinjetjenesten gir også veiledning i støttesøk og bidrar med faglige vurderinger av etablererideer.

TKK støtter også søknadsskriving til kommunalt Næringsfond.