Siden 2004 arrangeres FROKOSTMØTENE første fredag i hver måned.

Jan Otto Fredagsvik fra Frøya Inn I Framtida er møteansvarlig. Trøndersk Kystkompetanse bidrar både før, under og etter møtene. Møtene er for alle. Både fra det offentlige, fra næringsliv og privatpersoner.

FORKOSTMØTE fredag 3. september 2010