Frøyakonferansen 2010 – 7.mai – 08.30 – 17:00 – PROGRAM HER!

Også i 2010høyaktuelle tema og gode foredragsholdere og debattanter.

Første del av dagen:
Tema er tilflytting, integrering og involvering. Her ønsker vi å få belyst de utfordringer og ikke minst muligheter som ligger i god integrering/inkludering/involvering av innflyttere, med hovedfokus på fremmedspråklige. Vi skal beskrive status, få korte innlegg fra innflyttere og få gode innspill fra sterke forskningsmiljøer. Dette temaet er eget fokusområde i ”Kysten er klar”.

Midtre del av dagen:
Tema er kystbasert reiseliv. Kystbasert reiseliv er i fokus i vårt fylke og i Kysten er klar. Vi får belyst muligheter og utfordringer fra lokale og regionale reiselivsmiljøer.
Kystsoneplanlegging. Kysten er klar skal bl.a. utvikle marin kunnskap og kompetanse for bærekraftig bruk og arealplanlegging i kystregionen.
Så følger et svært aktuell ”case”: ”Rett-fram-løsning ”over Dolmsundet. Dette bruprosjektet er igjen i fokus i Hitra/Frøya-regionen og vil være et godt oppspill når vi etter lunsj tar fatt på bærekraft og miljø.

Siste del av dagen:
Tema er havbruk og bærekraft. Vi ønsker å gi innsikt i den relative bærekraft, sette det som bl.a. miljøvernorganisasjoner kommer med i perspektiv, behandle alle parter med respekt og benytte muligheten til å plassere kystfolkets interesser et sted mellom ytterpunktene. Ingen skulle ha større interesse av en langsiktig bærekraftig forvaltning av den allmenningen kysten og havet er, enn akkurat kystens folk som lever av og i allmenningen.

Vi håper å samle samfunnsinteresserte og engasjerte folk til konferansen, og ønsker deg med dette hjertelig velkommen!

Med vennlig hilsen
Arr.kom.
Trøndersk kystkompetanse, Frøya Nye Næringsforening, Hitra Næringsforening, Kysten er klar og Frøya inn i framtida.