Trøndelagskysten med nærområder er i skuddet som aldri før!

Det foreligger bl.a. storstilte planer på Ørland (jagerflybasen), planer for moderne kysthavn på Justenøya, Ironman-planer på Tjeldbergodden, økt aktivitet på Wacker Holla i Hemne og gigantutbygging av vindmøller, samt mulighetene og utfordringene verdens største ilandføringsanlegg for laks gir Frøya og resten av regionen.
Alt dette betyr bygge- og utviklingsaktivitet for flere milliarder, krever stor tilgang på kompetent arbeidskraft og reiser mange spørsmål.
Frøyakonferansen tar opp disse utfordringene. I samarbeid med næringsforeningene arrangerer næringshagen Trøndersk Kystkompetanse årets Frøyakonferanse. Vi avslutter konferansen med nettverksbygging – den mye etterspurte båtturen
«Pub to Pub by boat» – øyhopping i øyrekka utenfor Frøya. LES MER!