Grundercamp er en treningsleir i kreativitet og nyskapning.

Elevene får et reelt oppdrag med en definert problemstilling som de skal presentere en løsning på inne et avgrenset tidsrom. Oppdraget blir gitt av en bedrift eller organisasjon fra privat eller offentlig sektor. Elevene jobber med oppdraget i grupper og presenterer løsningene for en jury, som kårer en vinner.