Vi er heldige som er i en region hvor det er stor aktivitet og ideer og innovative tanker bobler.

 

25.8.11 ble Nils Jørgen Karlsen ansatt som daglig leder.

31.5.11 ble det avholdt generalforsamling med kapitalforhøyelse i Trøndersk Kystkompetanse AS. Etter lang tids arbeid med å slå sammen utviklingsaktørene i regionen, er nå næringlivsaktører på Hitra og Frøya og både Hitra og Frøya kommune med på eiersiden. Invitasjonen til sammenslåing kom fra Hitra Næringsforening i 2008 og tanken var å samle felles innsats og interesser for å skap en stor og effektiv regional utviklingsaktør.

August 2009: Daglig leder Dag Robert Bjørshol slutter i selskapet og Heidi Glørstad Nielsen blir konstituert daglig leder.

Oktober 2007 ansettes Dag Robert Bjørshol som daglig leder.

Oktober 2006 leies Heidi Glørstad inn på timebasis. Selskapet har et aktivt styre, ingen ansatte.

Arbeidet med dannelsen av den regionale næringshagen hadde pågått i vel 2 år da Trøndersk Kystkompetanse AS ble stiftet 25.09.06.

Arbeidsgruppa bestod av:
Grethe Sørdal (prosjektleder, Frøya Næringspark)
Nils Gunnar Larsen (Frøya Næringspark)
Jan Otto Fredagsvik (Frøya Inn I Framtida)
Audun Klev (Frøya Nye Næringsforening)
Inger Lise Hansen (SanaMAR)
Halgeir Bremnes (Biotrål)
Olaf Reppe (Frøya Næringspark)

Noen av målene var:
Å stifte et selskap med solide og aktive regionale aktører i styret.
Å bli tatt opp som næringshage i SIVA-systemet.
Å bidra til innovasjon i regionen gjennom samarbeid.
Å være et nyttig fellesskap for utvikling av konkurransedyktige varer og
tjenester for både næringsliv og samfunn i regionen.
Å benytte nettverk og eget miljø til å skape positiv vekst og nyskaping.

Vi er heldige som er i en region hvor det er stor aktivitet og ideer og innovative tanker bobler. Trygghet, lojalitet og ærlighet skal gjøre at Trøndersk Kystkompetanse blir en aktør i regionen vår som blant annet; bidrar til solid, innovativ tankegang tar vare på eksisterende bedrifter, får med enda flere aktører fra hele regionen og bidrar til vekst hos disse kjenner virkemiddelapparatene og forskningsetatene, og vet å henvende seg riktig til dem evner å tenke både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt har tanker og planer for både små og store bedrifter skape grobunn for samarbeidsprosjekter og nyetableringer

Tanken er: ”SPILL HVERANDRE GOD”.