Torsdag 6.5.10
IMH og Teknologi aquARENA arrangerer samling i Ægirsalen for å se på mulighetene for en felles rekrutteringsstrategi innen havbruk.
Program
Pga for lite påmeldte ble samlinga utsatt. Ny invitasjon kommer seinere.

Januar 2010
Oppsummering IMH 2009

Mandag 28.09.09
Presentasjon på rådgiversamling på Hell.
Spennende jobb innen havbruk.
Presentasjon

Lørdag 1.3.08
IMH går over fra forprosjekt til hovedprosjekt.
Forprosjektrapport

Onsdag 19.09.07
Rekrutteringsprosjektet som ble satt i gang for havbruksnæringa i mai 2007. Prosjektleder Odd Ustad på plass. Prosjektsekretær Heidi Glørstad Nielsen fortsetter som tidligere. Forprosjekt tenkt avsluttet i begynnelsen av 2008.