Onsdag 20. til fredag 22. Januar gjennomførte vi InnovasjonsCamp på Frøya og Hitra. Deltakerne var niende klassetrinn ved Sistranda og Fillan skole.

InnovasjonsCampen starter med en halvdag med kreative øvelser og en presentasjon av problemstillinger. Ungdommene fikk mulighet til å velge mellom to problemstillinger:

1. Turisme – Hvordan lokke turister til Frøya og Hitra
2. Frøya og Hitra – en kommune!

Elever ved Frøya ungdomsskole

Elever ved Frøya ungdomsskole

Elever ved Frøya ungdomsskole

Mange kreative modeller

De aller fleste valgte problemstiiing 1; Turisme, og vi fikk presentert mer og mindre ville ideer med innslag av ubåter, undervannshotell formet som en laks, opplevelsesparker på land og under vann, så og si samtlige relatert til hav og oppdrettsnæring. Ungdommene beskrev produkter og tjenester, hvem som var deres kunder, hvordan de skulle markedsføre, samarbeidspartnere og økonomi. En gruppe hadde planer om å bygge en jernbane, med anslått kostnad på 1-2 milliarder kroner! Ungdommene er bevisst hvem som finansierer mye av deres fritidsaktivieter, så det kom ikke som en overraskning at de store oppdrettsselskapene ofte ble nevnt som sponsorer.

Problemstilling 2 – Frøya og Hitra – en kommune – ble oppfattet som litt for seriøs, men allikevel valgte tre av gruppene på Sistranda den problemstillingen. De gjennomførte spørreundersøkelser, bla a ordfører og andre ansatte i kommunen, samt voksne og ungdommer rundt skolen. De fokuserte på utdanning og hadde forslag om ny felles videregående skole på Dolmøya. De tok stilling til nytt navn, plassering av rådhus og hvor vidt det skulle gjennomføres folkeavstemning.

Gruppene -10 grupper både på Frøya og Hitra – presenterte sine løsninger for en jury. Juryen besto av representanter fra næringsforeninger, SpareBank1, Hitra-Frøya, Ungt Entreprenørskap Trøndelag, kommunene og Trøndersk Kystkompetanse. Gruppene fikk ca fem minutter på seg. De fleste gruppene hadde bygget modeller, mange flotte velbygde og detaljerte modeller. Juryen skulle vurdere to saker:

Elever ved Hitra ungdomsskole

Elever ved Hitra ungdomsskole

1. Beste idè
2. Beste presentasjon

Et vanskelig arbeid for juryen, men juryen ble til slutt enige om hvilke grupper som ble premiert – en første og andre pris i hver kategori.
Årets sponsorer av InnovasjonsCampen var SpareBank1 SMN og Hitra-Frøya.

Dette var fjerde gangen vi arrangerte InnovasjonsCamp (tidligere GründerCamp) på Frøya og Hitra. Vi har utviklet konseptet fra år til år. De to første årene hadde vi nattcamp med grupper både fra niendeklassene samt grupper fra de videregående skolene på Frøya og Hitra. De to siste årene har vi gjennomført camper på dagtid for hele niende klassetrinn, noe som skolene har ønsket. Skolenes engasjement har vokst og de ser en klar kobling til læreplan og kompetansemål. Det er bra! Deltakelse fra Ungt Entreprenørskap Trøndelag er viktig og en forutsetning for gjennomføring av InnovasjonsCampen. Både Frøya og Hitra kommune har samarbeidsavtaler med UE Trøndelag, et samarbeid som også kan gi muligheter til andre tilbud i skolen, i arbeidslivsfaget, for yngre elever etc. Ungt Entreprenørskap har program for ganske mange grupper, alt fra barnehage, barne- og ungdomsskole, videregående skole og til voksne, bedrifter og offentlig virksomhet. Det er kul med entreprenørskap!

Trøndersk Kystkompetanse initierte InnovasjonsCamper på Frøya og Hitra for fire år siden. Vi vet hvor viktig det er for vår region og vi er fornøyd med hvordan skolene tar større og større ansvar og stiller krav til gjennomføringen. Vi opplever ungdommer som gleder seg til InnovasjonsCampen og som virkelig leverer! Selv om mange av ungdommene har ganske ville ideer, så finnes det altid elementer i deres forslag som det kan arbeides videre med.

Elever ved Hitra ungdomsskole

Elever ved Hitra ungdomsskole

Kreative prosjekter og flotte ungdommer

Kreative prosjekter og flotte ungdommer

I full gang med modeller av prosjektene

I full gang med modeller av prosjektene

Ungdommer fra Hitra ungdommskole

Ungdommer fra Hitra ungdomskole