Ønsker du å videreutvikle bedriften din? Utvikle nye produkter, eller gjøre et kompetanseløft blant dine ansatte?

Vi tilbyr rådgivning og veiledning ved søknad om innovasjonsmidler. Det finnes mange muligheter for offentlig støtte for bedrifter med ambisjoner om vekst og videreutvikling. Vi har god oversikt, og kan veilede deg i arbeidet med en søknad til for eksempel Innovasjon Norge, SkatteFUNN, kommunale eller interkommunale næringsfond.

Kontakt en av våre rådgivere for å drøfte hva som er riktig for ditt prosjekt.
Gå til Innovasjon Norge
Gå til regionalforvaltning.no