Tanken var å samle utviklingsaktørene i regionen Snillfjord, Hitra og Frøya, og få et større og sterkere utviklingsmiljø, som ville gjøre oss i stand til både å være med i kampen om nasjonale prosjekter og utføre nyttig prosjektarbeid her i regionen.

FrHiSk-prosessen er arbeidet blitt kalt, og pr november 2010 har prosessen pågått i to år og to måneder. Mange omveier er gått og i september i år ble interimsstyret satt for det videre arbeidet. TK er observatør. Interimmstyret har kommet med forslag om realisering avden nye regionale utviklingsaktøren, der det foreslås å bygge videre på Trøndersk Kystkompetanse, og så utvide både arbeidsfelt og organisasjon. Det arbeides nå for å få på plass aksjonærer som ønsker å være med inn i det nye selskapet.

Bilde: Interimsstyret bestående av (fra venstre) Jan Bjerke, Ole Homb (leder) og Pål Storø.