Mange av de større bedriftene i vår region opererer på et internasjonalt marked.

Stor del av produksjonen i havbruksindustrien går til utlandet og havbruksbedriftene har egen kompetanse innen eksport. De mindre bedriftene har som regel manglende kompetanse. TKK ser behovet og ønsker derfor å tilby hjelp til de bedrifter som har ønske om å starte eller utvikle sine eksportmarkeder. Vi har, til sammen med Fylkeskommunen, opparbeidet et godt samarbeid med aktører i Midt Sverige, og vi planlegger innsatser som kan forenkle prosessene for våre lokale bedrifter. I Sør-Trøndelag har vi totalt fire næringshager, der TKK er en av dem. I samarbeid med dem planleggger vi nå å bygge opp et nettverk på europeisk nivå. Dette for å utvikle oss selv, men også bidra til å utvikle våre lokale bedrifter. De seneste to årene har TKK representert flere lokale matprodusenter på den internasjonale matmessen i Berlin – Internationale Grune Woche.