Med bakgrunn i den nylig gjennomførte FHRISK – prosessen har generalforsamlingen i Trøndersk Kystkompetanse AS 10. mars 2011 besluttet å gjennomføre en emisjon for å øke aksjekapitalen i selskapet. Emisjonen rettes mot næringsaktører i Frøya og Hitra, samt Frøya og Hitra kommuner.

Interimsstyret har i sin overlevering til Trøndersk Kystkompetanse AS anbefalt følgende framtidige eierstruktur i selskapet etter aksjeemisjonen;
• Næringslivet i Frøya (dagens eiere) 500.000 NOK
• Næringslivet i Hitra 500.000 NOK
• Hitra kommune 300.000 NOK
• Frøya kommune 300.000 NOK
• SIVA 250.000 NOK
Annonse
Mail til heidi@kystkompetanse.no for dokumenter