NTNU Brohode Frøya

NTNU Brohode Frøya er et samspill mellom bedrifter, videregående skole, universitet, og offentlig virkemiddelapparat innenfor havbruk. Prosjektet bidrar til å utvikle kompetente næringsaktører.

Les mer

Etablereropplæring i Sør-Trøndelag

Leiv Eriksson Nyskaping as, Proneo as, Nasjonalparken Næringshage as, Næringshagen i Orkdalsregionen as, Leksvik Industriell Vekst as, Rørosregionen Næringshage as og Trøndersk Kystkompetanse as har fått Innovasjon Norges oppdrag om å levere etablereropplæring i Sør-Trøndelag.

Les mer