Det kommunale næringsfondet våren 2012.

Frøya kommune har et kommunalt næringsfond med formål å gi støtte til næringstiltak. Nytt av året er at søknader behandles fortløpende. Søknad til fondet må inneholde presentasjon av forretningsidè, finansieringsplan og budsjett. Trøndersk Kystkompetanse AS (TKK) er behjelpelig med å utforme søknad og svare på eventuelle spørsmål angående søknadsutformingen. Kontaktinfo TKK e-post: nils@kystkompetanse.no/ mob: 468 69 586. For nærmere info om fondet, ta kontakt med Frøya kommune (tlf: 72 46 32 00).
Søknad sendes til Frøya kommune, postboks 152, 7261 Sistranda eller postmottak@froya.kommune.no