Målet med nettverket Kvinnekraft

Gi kvinner et nyttig nettverk og muligheter til å møtes
Ha fokus på kompetanseheving
Høste av andres erfaringer
Skape merverdi for andre ved å dele kunnskap og by på seg selv.

Aktiviteter

Samlinger i egen regi – faglig og sosialt
Kurs og konferanser som arrangeres av samarbeidspartnere
Synliggjøre medlemmene (om de vil) for næringsaktører og offentlig sektor og derigjennom kunne bidra til nye karrieremuligheter
nettverksbygging.

Nettverket byr på faglige og sosiale samlinger både i og utenfor Frøya og Hitra, og er for kvinnelige ressurspersoner i næringslivet, offentlig sektor, lag og organisasjoner og privat sfære.

Kvinnekraft skal koble seg til relevante kurs, seminarer og nettverkstreff for å bidra til at medlemmene informeres om muligheter til kompetansepåfyll og relasjonsbygging.

Medlemmene i Kvinnekraft har rabatt på alle arrangement hos KompetanseForum.

Mener du at et kvinnelig nettverk kan gi deg merverdi og/eller at du kan gi noe til andre kvinner er du hjertelig velkommen i Kvinnekraft. Sammen kan vi skape rom for å dele kunnskap og erfaringer i faglige og sosiale sammenhenger og vi kan dermed bidra til nettverksbygging, erfaringsutveksling og forretningsutvikling.

Medlemskap i Kvinnekraft koster 250,- første år og deretter 500,-/år – innmelding til heidi@kystkompetanse.no 

Etter innmelding får du tilbud om å bli med i lukket Facebook-gruppe for Kvinnekraft.

Hjertelig velkommen!

SpareBank 1 SMN er Kvinnekraftpartner i 2017 og sammen skal vi gi kvinner på Frøya og Hitra gode møteplasser og et nyttig nettverk.

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Kvinner om Kvinnekraft:

«Jeg ser nytten av være en del av et nettverk som forplikter seg til å yte og nyte i et forum av faglig mangfold, kompetanse, guts og humor.»

«Faglig påfyll og positive mennesker kan man aldri få for mye av!»

«Å spille hverandre god er viktig både i og utenfor arbeidslivet!»

«Bidra til å skape nyttige møteplasser, høste erfaringer fra de andre som deltar og  være en del av et nettverk som byr på både faglige og sosiale aktiviteter.»

«Utrolig nyttig å spille hverandre gode!»

«Jeg ønsker meg faglig påfyll, gode diskusjoner, erfaringsutveksling og nettverksbygging for min egen del på den ene siden, og så tror jeg at jeg med min lange og brede  erfaring innen næringsliv – spesielt innen reiselivsbransjen – kan ha noe å bidra med overfor yngre kvinner med mindre erfaring. «

«Det er også viktig å av og til komme sammen i sosiale og uformelle sammenhenger, det kan være med på å skape en følelse av tilhørighet og styrke hos alle – men det er spesielt viktig for de som kanskje ellers føler seg litt utenfor og alene.  Sammen er man alltid sterkere.»

«Treffe andre damer i samme situasjon som meg.» 

Styringsgruppa for Kvinnekraft