VRI Trøndelag skal bidra til forskningsbasert innovasjon og utvikling i næringslivet. Det være seg i form av eksisterende forskning eller ny forskning.

Vi jobber med å rekruttere bedrifter som vil ha nytte av forskerkompetanse for å realisere sin utvikling på en god måte. Vi tilstreber å ha førstehånds kunnskap om nasjonale og regionale forskningsprogram og annen kobling opp mot forsknings- og utviklingsmiljø. Vi samarbeider med for eksempel: SINTEF Teknologi og Samfunn, Norges Forskningsråd, Regionale Forskningsfond og Innovasjon Norge.

Forskning og utvikling er en av de viktigste kildene til innovasjon og langsiktig vekst. Det kan åpne seg nye muligheter – også for deg!