Vi har kontorer i Blått kompetansesenter på Sistranda og på TEK-Huset i Fillan.

Trøndersk Kystkompetanse er en av næringshagene i Norge som samarbeider med SIVA SF og har som mål å være pådriver og utvikler innen næringsutvikling for både små og store bedrifter og i små og store prosjekter.

Regionen Snillfjord, Hitra og Frøya syder av nye initiativ, så her er det meget givende og utfordrende å arbeide med regional utvikling.

Ved å benytte både nettverk og eget miljø for å skape positiv vekst og nyskaping, er Trøndersk Kystkompetanse et nyttig fellesskap for utvikling av varer og tjenester for både næringsliv og samfunn.

  • solid og innovativ tankegang
  • å ta vare på eksisterende bedrifter
  • få med enda flere aktører i hele regionen, og bidra til vekst hos disse
  • kjenner virkemiddelapparatene og forskningsetatene, og vet å henvende seg riktig til dem
  • å tenke både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt
  • ha tanker og planer for både små og store bedrifter
  • skape grobunn for samarbeidsprosjekter og nyetableringer

Mål

Næringshagen skal være nettverk for bedrifts- og næringsutvikling i egen region, samt knytte seg opp mot kompetansemiljø i andre deler av landet.

Næringshagen har kontorer ved Frøya Næringspark på Nesset og i Sentrumsgården i Fillan. Trøndersk Kystkompetanse er en av næringshagene i Norge som samarbeider med SIVA SF og har som mål å være pådriver og utvikler innen næringsutvikling for både små og store bedrifter og i små og store prosjekter. Regionen Snillfjord, Hitra og Frøya syder av nye initiativ, så her er det meget givende og utfordrende å arbeide med regional utvikling.

Bedrifter og virksomheter oppfordres til å samarbeide ved å utvikle prosjekter i lag, og dermed kunne spille på hverandres kompetanse, få ned kostnader og oppnå gevinst både for egen bedrift, samarbeidspartnerne og regionen.