Næringshagene i Norge er en medlemsbasert, nasjonal nettverksorganisasjon for næringshagene. For oss er dette ett av våre viktigste nettverk for faglig påfyll og engasjement.

www.nhnett.no