NTNU Brohode Frøya er et samspill mellom bedrifter, videregående skole, universitet, og offentlig virkemiddelapparat innenfor havbruk. Prosjektet bidrar til å utvikle kompetente næringsaktører.

I samspill mellom bedrifter og kunnskapsmiljø utvikles ny kunnskap, rekruttering til sektoren øker, og relasjonen mellom bedrifter og kunnskapsmiljø bidrar til økt innovasjonsevne hos alle involverte parter.
Hovedmålet med prosjektet er å etablere en varig, dymisk regional arena hvor NTNU , i samspill med den videregående skolen og representanter for alle deler av sjømatnæringa, samarbeider om å oppnå følgende:

  • Øke næringsrelevansen i høyere utdanning.
  • Styrke rekrutteringen til den marine sektoren.
  • Bygge opp forskningsbasert kompetanse i sjømatnæringen.