Trøndersk Kystkompetanse as er en aktiv del av et landsomfattende kompetanse- og innovasjonsnettverk, og vi hjelper deg gjerne med å komme i kontakt med de miljøene som kan være riktige for deg. Vi er en «forlenget arm» for virkemiddelapparat og innovasjonsmiljø.

SIVA

Siva gir næringslivet rom til å vokse. Selskapet tilrettelegger for nyskaping gjennom å bygge, eie og utvikle infrastruktur for innovasjon. Siva er nasjonal operatør av næringshageprogrammet som vi er en del av.

Les mer

Innovasjon Norge

Innovasjon Norges  hovedmål er  å utløse økt verdiskaping gjennom å skape flere gode gründere, flere vekstkraftige bedrifter og flere innovative næringsmiljø.

Les mer

VRI-Trøndelag

Næringslivet har handlekraften, forsknings og utviklingsmiljøene (FoU) har kunnskapen, og det offentlige virkemiddelapparatet har pengene som skal til for å skape innovasjon og utvikling i regionen. 

Les mer

SINTEF

SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningskonsern. De skaper verdier gjennom kunnskap, forskning og innovasjon, og utvikler løsninger og teknologi som tas i bruk.

Les mer

LEN

Leiv Eiriksson Nyskaping AS (LEN) legger forholdene til rette for gründere og etableringer ved å tilby et sammensatt innovasjonsmiljø bestående av rådgivning, kurs, kapitalnettverk og utviklingsmiljø. 

Les mer