BEWi har de siste ti årene utviklet seg fra å være en ren fiskekasseprodusent ytterst på Trøndelagskysten, til å bli en vesentlig aktør innen produksjon av EPS i det nordiske markedet. Gjennom deres heleide datterselskap BEWI Polar, oppkjøp av svenske Genevads Cellplast og nå Norplasta dekker har de en stor del av det nordiske markedet. BEWI har som mål å bli en foretrukken leverandør av produkter til både bygg-, næringsmiddel og til teknisk emballering.

post@bewi.no