Frøya Fryseri holder til i Frøya Næringspark i Dyrvik. Frøya Fryseri driver med innfrysing, fryselager og kjølelager for både hel fisk og alle typer videreforedlede lakseprodukter. Frøya Fryseri har historie helt tilbake til slutten av 1940-tallet. I 1947 ble selskapet stiftet for å drive fryseri og kjøleanlegg for foredling og lagring av agn og fiskeprodukter, og omsetning av disse. Underveis har bedriften hatt mange produksjonsformer, men nå er man tilbake til utgangspunktet, innfrysing, fryselager, kjølelager samt innfrysing og kjølelagring av agn til lokale fiskere.

nils.gunnar.larsen@froyanaeringspark.no