Frøya Havbruksservice AS ble etablert I 1996 men historien til bedriften går helt tilbake til 1950-tallet. Det startet med fangsutstyr til fiskere, og når oppdrett begynte på 70-tallet begynte en ny æra for bedriften. Frøya Havbruksservice har spesialisert seg på produksjon av oppdrettsnøter, dødfiskhåver og annet utstyr til havbruksnæringen.

froya@havbruksservice.no