Frøya Næringspark ble stiftet da Marine Harvest besluttet å flytte sin lakseforedling til Polen i 2003. Ildsjelene bak ville nødig se de store, flotte lokalene stå tomme, og gikk sammen for å skape ny vekst. Nå huser man et mangfoldig næringsliv, og driver blant annet med kontorutleie, laboratorieutleie, selskapslokaler, fryseriutleie, lagervirksomhet og utleie av kai, liggeplass for fôr og brønnbåter, samt andre fartøyer med slikt behov.

nils.gunnar.larsen@froyanaeringspark.no