Hitra- og Frøya Ressurssenter er en del av Frøya- og Hitra videregående skoles virksomhet. Deres hovedansvar er å dekke de voksnes behov for kompetanseheving på videregående skoles nivå, og ellers bidra til kompetanseutvikling i nærings- og samfunnsliv i regionen. Frøya-og Hitra Ressurssenter ønsker dessuten å være en regional utviklingsaktør i regionen.
I tillegg har de som mål å kunne tilby det som til enhver tid etterspørres av offentlig og privat sektor gjennom å benytte lokal kompetanse i samspill med eksterne leverandører. Dette kan være kurs av kort varighet, eller på fagskole/høgskole/universitetsnivå.