Lerow er et selskap som har base på Dolmøya på Hitra. Lerow har spesialisert seg på servicetjenester under vann. Lerow driver ti fartøy og seks ROV`er. Kjernevirksomheten til Lerow er ROV og rengjøring av nøter. Selskapet har drevet med inspeksjoner og servicearbeider siden 2006. De største kundene er Lerøy Midt og SalMar Farming i Midt Norge. Selskapet er eid av daglig leder Hallgeir Ivan Bremnes og hans familie.