Marine Harvest er et av verdens ledende sjømatselskap og den største produsenten av laks. Region Midt i Marine Harvest Norway AS er en av fire regioner i Norge. Totalt utføres det 300 årsverk i regionen. Region Midt har sine hovedaktiviteter på Nordmøre og Sør- og Nord-Trøndelag. Deres prosesseringsanlegg ligger på Ulvan i Hitra Kommune.

orjan.tveiten@marineharvest.com