Ragn-Sells er en stor aktør innen gjenvinningsindustrien i Norge. Ragn-sells moderniserte og oppgraderte anlegg på Kjerringvåg/Hitra baserer sin virksomhet på mottak av ordinært avfall til sortering samt mottak fra oppdrettsnæringen for videre bearbeiding. I tillegg foregår lasting av biler og skipscontainere for uttransport av varer til energigjenvinning eller videre sortering.

08899@ragnsells.no