Utvikling av ny produksjonsmetode for bruk av restmateriale fra tre. Skattefunnsøknad.