Trøndersk Kystkompetanse as jobber kontinuerlig med ulike prosjekter. Dette er både prosjekter som næringshagen har initiert selv, og prosjekter hvor vår prosjektlederkompetanse leies inn. Her kan du lese om hvilke prosjekter Trøndersk Kystkompetanse as nå jobber med.

NTNU Brohode Frøya

NTNU Brohode Frøya er et samspill mellom bedrifter, videregående skole, universitet, og offentlig virkemiddelapparat innenfor havbruk. Prosjektet bidrar til å utvikle kompetente næringsaktører.

Les mer

Etablereropplæring i Sør-Trøndelag

Leiv Eriksson Nyskaping as, Proneo as, Nasjonalparken Næringshage as, Næringshagen i Orkdalsregionen as, Leksvik Industriell Vekst as, Rørosregionen Næringshage as og Trøndersk Kystkompetanse as har fått Innovasjon Norges oppdrag om å levere etablereropplæring i Sør-Trøndelag.

Les mer