SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningskonsern. De skaper verdier gjennom kunnskap, forskning og innovasjon, og utvikler løsninger og teknologi som tas i bruk. Mange bedrifter har økt sin effektivitet og lønnsomhet gjennom samarbeid med SINTEF.

www.sintef.no