Det første frokostmøte ble holdt på Hotell Frøya 4.desember 2004.

Temmelig nøyaktig 6 år er gått, og vi møttes til det siste møtet i FIIF’s regi FREDAG 3.DESEMBER KL. 08.00. Frokost var som vanlig fra kl. 07.30, som den enkelte selv betalte. Vi hadde ingen annen agenda enn å spise litt bløtkake og ha en åpen debatt med plusser og minuser siden opppstarten for 6 år sia. FIIF’s syringsgruppe har sitt siste møte mandag 6.desember. Her skal vi diskutere nærmere selve utfasingen av FIIF og gi råd til rådmannen om hvilke tiltak som bør videreføres og eventuelt i hvilken regi.

Trøndersk Kystkompetanse har hatt mye godt samarbeid med Jan Otto og Frøya Inn I Framtida, og håper på fortsatt kontakt og nyttig samarbeid.

Bilde: Jan Otto Fredagsvik klør seg i skjegget på det siste frokostmøtet han og Frøya Inn I Framtida arrangerte.