Siva gir næringslivet rom til å vokse. Selskapet tilrettelegger for nyskaping gjennom å bygge, eie og utvikle infrastruktur for innovasjon. Siva er nasjonal operatør av næringshageprogrammet som vi er en del av.

www.siva.no