Søk SkatteFUNN før 1. september!


Garantifrist for SkatteFUNN nærmer seg. Planlegger din bedrift å utvikle en ny eller bedre vare, tjeneste eller produksjonsprosess? Da bør du undersøke hvilke muligheter SkatteFUNN kan gi deg i utviklingsprosessen. Se www.skattefunn.no for søknadsskjema og mer informasjon.

Nytt søknadsskjema
SkatteFUNN har fått nytt søknadsskjema fra 20. juni. Ta en titt på animasjonen «Slik søker du» på skattefunn.no før du søker. Du finner også veiledning i søknadsskjemaet til hvert utfyllingspunkt.