SkatteFUNN gir finansiering når du skal utvikle en ny eller bedre vare, tjeneste eller produksjonsprosess.

SkatteFUNN-ordningen er en skattefradragsordning for næringslivets kostnader til forskning og utvikling. Gjennom SkatteFUNN kan små og mellomstore bedrifter få 20 prosent av prosjektkostnadene som skattefradrag gjennom skatteoppgjøret.

SkatteFUNN-ordningen gjelder for alle næringer og selskapsformer, og det er ingen begrensninger på antall ansatte eller omsetning for å kunne få godkjent et SkatteFUNN-prosjekt. Det er heller ikke noen begrensninger på tema for SkatteFUNN-prosjektet, så lenge prosjektet er målrettet og avgrenset og handler om å utvikle en ny eller forbedret vare, tjeneste eller produksjonsprosess som er nyttig for bedriften.

Vi tilbyr rådgivning og veiledning ved søknad om SkatteFUNN. Kontakt en av våre rådgivere for å drøfte hva som er riktig for ditt prosjekt.

Les mer om SkatteFUNN her.