Sammen med Hitra Næringsforening, Sammen Om Framtida var vi på besøksrunde hos havbruksnæringa i regionen.