2016 blir det fjerde året TKK koordinerer felles gjennomføring av deltakelse på Trøndersk Matfestival for Hitra og Frøya.

Målet for prosjektet er så bred deltakelse som mulig av matprodusenter fra øyregionen. Festivalen for 2015 arrangeres i tidsrommet 30.07-01.08.