Næringslivet har handlekraften, forsknings og utviklingsmiljøene (FoU) har kunnskapen, og det offentlige virkemiddelapparatet har pengene som skal til for å skape innovasjon og utvikling i regionen. VRI Trøndelags oppgave er å sørge for at disse aktørene samarbeider og kommuniserer godt.

www.vritrondelag.no